sonda

MEMS senzor tlaka

6 produits

MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems) senzori tlaka su napredni uređaji koji se koriste za mjerenje tlaka u različitim okruženjima. Ovi senzori integriraju minijaturizirane mehaničke i elektroničke komponente na silikonskom čipu, pružajući kompaktno, precizno i ​​pouzdano rješenje za mnoge industrijske i komercijalne primjene.

Kako rade MEMS senzori tlaka

Princip rada

MEMS senzori tlaka rade na principu otkrivanja mehaničkih varijacija i pretvaranja istih u električne signale. Tipični senzor sastoji se od fleksibilne membrane i integriranih piezorezistivnih mjerača naprezanja. Kada se primijeni pritisak, membrana se deformira, uzrokujući promjenu otpora mjerača naprezanja. Ta se varijacija pretvara u električni signal proporcionalan primijenjenom tlaku.

Prednosti MEMS tehnologije

MEMS tehnologija ima nekoliko jasnih prednosti:

 • Minijaturizacija : MEMS senzori su vrlo kompaktni, što omogućuje njihovu integraciju u sustave gdje je prostor ograničen.
 • Niska potrošnja energije : Ovi senzori troše malo energije, što je idealno za nosive aplikacije i uređaje na baterije.
 • Masovna proizvodnja : Masovna proizvodnja MEMS uređaja smanjuje troškove proizvodnje, čineći ove senzore pristupačnijim.
 • Točnost i osjetljivost : MEMS senzori pružaju visoku preciznost i osjetljivost, bitne za kritične primjene.

Primjena MEMS senzora tlaka

MEMS senzori tlaka koriste se u raznim područjima zahvaljujući svojim prednostima. Evo nekoliko primjera aplikacija:

 • Potrošačke elektronike : Koristi se u pametnim telefonima i pametnim satovima za funkcije kao što su detekcija nadmorske visine i mjerenje tlaka zraka.
 • Automobil : Mjerite tlak u gumama, kočionim sustavima i motorima, pridonoseći performansama i sigurnosti vozila.
 • medicinski : Koristi se u opremi za praćenje krvnog tlaka i respiratornim uređajima za točna i pouzdana mjerenja.
 • Aerospace : Mjerite tlak u sustavima za kontrolu leta i motorima, osiguravajući sigurnost i učinkovitost zrakoplova.

Prednosti MEMS senzora tlaka

MEMS senzori tlaka imaju nekoliko prednosti koje ih razlikuju od ostalih tipova senzora tlaka:

 • Kompaktan i lagan : Njihova mala veličina omogućuje jednostavnu integraciju u prijenosne uređaje i sustave gdje je prostor ograničen.
 • Niska potrošnja energije : Idealno za aplikacije koje zahtijevaju nisku potrošnju energije, kao što su prijenosni uređaji.
 • Visoka preciznost i osjetljivost : Nudi vrlo precizna mjerenja i veliku osjetljivost na varijacije tlaka.
 • Ekonomska masovna proizvodnja : MEMS tehnologija omogućuje masovnu proizvodnju, uključujući troškove proizvodnje.
 • Pouzdanost i trajnost : Dizajnirane da budu čvrste i izdržljive, pružaju dug život i stabilne performanse.

Odabir i ugradnja MEMS senzora tlaka

Kriteriji odabira

Prilikom odabira MEMS senzora tlaka treba uzeti u obzir nekoliko čimbenika:

 • Raspon tlaka : Provjerite može li odabrani senzor mjeriti tlakove specifične za vašu primjenu.
 • Kompatibilnost medija : Provjerite je li senzor kompatibilan s tekućinama ili plinovima koje želite mjeriti.
 • Okolišni uvjeti : Uzmite u obzir temperaturu, vlažnost i moguću prisutnost korozivnih tvari u okruženju u kojem se koristite.
 • Točnost i osjetljivost : Odaberite senzor čije specifikacije točnosti i osjetljivosti zadovoljavaju vaše zahtjeve.

Montaža

Kako bi se osigurala optimalna izvedba, pravilna ugradnja senzora je ključna. Evo nekoliko savjeta:

 • namještanje : Postavite senzor na mjesto gdje može mjeriti tlak bez prepreka ili smetnji.
 • Fiksacija : Koristite odgovarajuće držače za sigurno postavljanje senzora, sprječavajući bilo kakve vibracije ili pomicanja koji bi mogli utjecati na mjerenja.
 • Električni priključci : Spojite terminale senzora na mjerne ili upravljačke sustave prema uputama proizvođača, osiguravajući ispravan polaritet i električne specifikacije.
 • Kalibracija : Obavite početnu kalibraciju nakon instalacije i povremeno kako biste održali točnost mjerenja.
 • Ispitivanje funkcije : Provjerite ispravan rad senzora usporedbom dobivenih mjerenja s poznatim referentnim vrijednostima.

Zaključak

MEMS senzori tlaka nezamjenjivi su alati za mnoge industrije. Njihova točnost, pouzdanost i mogućnost uklapanja u kompaktne sustave čine ih preferiranim izborom za primjene mjerenja tlaka. Razumijevanjem načina na koji rade i odabirom pravog senzora za vaše specifične potrebe, možete osigurati točna i pouzdana mjerenja, pridonoseći učinkovitosti i sigurnosti vaših operacija.

Za više informacija o MEMS senzorima tlaka, obratite se specijaliziranim proizvođačima i istražite dostupne opcije za ispunjavanje vaših tehničkih zahtjeva.

Što je ovo senzor?

MEMS senzor tlaka je uređaj koji mjeri tlak pomoću mikroelektromehaničkih sustava integriranih na silikonskom čipu. Kompaktan je, precizan i troši malo energije, što ga čini idealnim za mnoge primjene.

Koliko je precizan senzor?

Preciznost MEMS senzora tlaka obično je vrlo visoka, često u rasponu od ±0,1% do ±0,5% pune skale, što ih čini karakterističnima za primjene u kojima je visoka točnost bitna.

Koje su prednosti senzora?

Prednosti MEMS senzora tlaka uključuju:

 • Kompaktan i lagan
 • Mala potrošnja energije
 • Visoka preciznost i osjetljivost
 • Ekonomska masovna proizvodnja
 • Pouzdanost i trajnost

Kako radi senzor?

MEMS senzori tlaka rade tako da mjere promjenu otpora uzrokovanu deformacijom fleksibilne membrane pod djelovanjem pritiska. Ova varijacija otpora pretvara se u električni signal proporcionalan primijenjenom tlaku.

Kako spojiti senzor?

Za spajanje MEMS senzora tlaka:

 1. Položaj senzor na prikladnom mjestu.
 2. Popraviti sigurno pričvrstite senzor kako biste izbjegli bilo kakve vibracije ili pomicanje.
 3. Spojite električne stezaljke slijedeći upute proizvođača, osiguravajući točan polaritet i električne specifikacije.
 4. Kalibrirati senzor u početku i povremeno radi održavanja točnosti.
 5. test ispravno funkcioniranje usporedbom mjerenja s poznatim referentnim vrijednostima.