Predajnik temperature, pretvarač i relej sonde

odašiljači

26 produits

Predajnik temperature za DIN glavu ili za DIN šinu pretvara signal stečen sondama PT100, PT1000 ili Ni100 s 2, 3 i 4 žice ili termoelementom u standardizirani strujni signal. Primjer: 4..20 mA