GUILCOR SAS Opći uvjeti prodaje

Ovi opći uvjeti prodaje određuju ugovorne odnose između GUILCOR SAS-a s kapitalom od 100.000 341 €, registriranog u RCS-u ODGOVORNOSTI 972 669 341 pod brojem 972 669 50530, čije je sjedište u Sartilly (XNUMX) Route de Carolles i njegovih kupaca. Ovi se opći uvjeti sustavno upozoravaju na svakog kupca kako bi mu se omogućilo da izvrši narudžbu. Činjenica da korisnik ispunjava obrazac za narudžbu podrazumijeva potpuno i potpuno prihvaćanje ovih općih uvjeta, koji će biti jedini primjenjivi na tako sklopljeni ugovor.

Članak 1. - Opseg općih uvjeta prodaje - Narudžba

1.1 Opseg općih uvjeta prodaje

Ovi se opći uvjeti prodaje ("Opći uvjeti") primjenjuju na bilo koju narudžbu za standardne proizvode ("proizvod") koju kupac ("kupac") izvrši kod tvrtke GUILCOR (u daljnjem tekstu "GUILCOR") ili na Web stranica GUILCOR.COM (u daljnjem tekstu "web lokacija"). Svaka narudžba poslana na web mjestu GUILCOR podliježe OUP-u u njihovoj verziji koja je na snazi ​​na dan narudžbe.

1.2 Naruči

Kupac potvrđuje da je prije narudžbe bio upoznat s informacijama iz članka L.111-1 Kodeksa potrošača, a posebno s bitnim karakteristikama proizvoda i njihovom cijenom.

Prilikom narudžbe, kupac daje, na svoju odgovornost, točne, precizne i cjelovite potrebne podatke koji se posebno odnose na adresu za dostavu proizvoda i / ili adresu za naplatu. U slučaju pogreške, GUILCOR neće biti odgovoran ni na koji način.

Potvrda Narudžbe od strane Kupca formalizira na čvrst i konačan način zaključenje kupoprodajnog ugovora s GUILCOR-om, pod uvjetom da se izvrši pravo na odustajanje navedeno u članku 5. OUP-a.

Zatim kupac putem e-pošte prima sažetak narudžbe s brojem narudžbe, vremenom isporuke ili dostupnošću u trgovini i potvrdom plaćanja.

Preporuke prije potvrde Naloga:

Prije bilo koje narudžbe, kupcu se savjetuje da ode u trgovinu kako bi bio siguran da proizvod ispunjava njihova očekivanja.

Za određenu upotrebu, a posebno za uporabu u ERP-u (ustanova koja prima javnost), kupac mora prvo saznati o specifičnim zahtjevima koji mogu biti potrebni prema propisima.

Kada kupac obavlja rad s proizvodima, na njemu je da izvrši, uzvodno. Na kupcu je da provjeri sukladnost proizvoda u slučaju izvoza ili uporabe proizvoda izvan kontinentalne Francuske, budući da su proizvodi namijenjen za uporabu u umjerenim klimatskim zonama.

1.3 Dostupnost proizvoda

Svi naši proizvodi nude se u granicama raspoloživih zaliha. U slučaju nedostupnosti proizvoda nakon narudžbe, obavijestit ćemo vas u najkraćem mogućem roku.

Tada ćete imati mogućnost otkazati narudžbu ili je izmijeniti pomoću naše korisničke službe e-poštom contact@guilcor.com. Ova je e-pošta zaštićena od neželjenih robota, vaš preglednik mora prihvatiti JavaScript da bi je vidio.GUILCOR će možda morati nedostupni predmet zamijeniti drugim sličnim karakteristikama i iste ili više kvalitete po istoj cijeni.

1.4 Potvrda vaše narudžbe

Potvrda narudžbe stupa na snagu čim je GUILCOR objavio i kupcu koji je prvo pročitao ove Opće uvjete prodaje priopćio potvrdu o primitku.

Zadržavamo pravo otkazati bilo koju narudžbu od kupca s kojim postoji spor u vezi s plaćanjem ili isporukom prethodne narudžbe.

Članak 2. - Proizvodi

Bitne karakteristike Proizvoda navedene su na web mjestu GUILCOR.

Da bi se bolje zadovoljile potrebe kupca, ponuda proizvoda može se promijeniti u bilo kojem trenutku na web mjestu.

Prije upotrebe ili ugradnje, kupac je dužan uzeti na znanje oznake proizvoda, tehničke listove, preporuke za ugradnju i sve podatke na proizvodu ili na njegovoj ambalaži.

Članak 3 - Prix

Prodajne cijene Proizvoda su one koje se pojavljuju na Web mjestu u vrijeme narudžbe.

Svaka promjena cijene od strane GUILCOR-a nakon narudžbe nema utjecaja na nju.

Podrazumijeva se da cijene Proizvoda na web mjestu GUILCOR.COM uključuju sve poreze (TTC) po primjenjivoj stopi PDV-a.

U slučaju tipografske pogreške u cijeni proizvoda ili očito netočne ili podsmješljive cijene, GUILCOR će obavijestiti dotične kupce o navedenoj pogrešci i može otkazati narudžbu proizvoda.

Ove cijene ne uključuju troškove dostave. O tim se troškovima isporuke obavještava kupac prije nego što kupac potvrdi narudžbu i pojave se u sažetku narudžbe primljenom e-poštom i na računu.

Članak 4. - Uvjeti plaćanja

Plaćanje punog iznosa Naloga potrebno je u trenutku validacije Naloga. Plaćanje proizvoda vrši se u gotovini bez popusta.

Narudžbe se plaćaju kreditnom karticom.

Račun za Proizvode bit će dostavljen Kupcu po isporuci.

Članak 5. - Pravo na odustajanje

5.1 Karenca

U slučaju narudžbe koju je na Stranicu stavio potrošač, Kupac ima, u skladu s člankom L 221-18 Kodeksa potrošača, karencu od četrnaest (14) dana od primitka Proizvoda u slučaju isporuke. .

Nakon ovog razdoblja, Kupac iz ovog razloga ne može otkazati Narudžbu.

Pravo na odustajanje ne može se ostvariti u slučaju da su Proizvodi nakon isporuke integrirani i / ili fiksno povezani s drugim proizvodima.

5.2 Postupci za ostvarivanje prava na odustajanje

Kupac može ostvariti svoje pravo na odustajanje putem obrasca za otkazivanje narudžbe koji se pojavljuje na Web mjestu ili kontaktiranjem službe za korisnike GUILCOR-a (u daljnjem tekstu "Korisnička služba").

Korisničku službu GUILCOR možete kontaktirati:

• Telefonskim brojem na 0233611670

• putem adrese contact@guilcor.com

• Poštom na sljedeću adresu: GUILCOR route de carolles 50530 SARTILLY

5.3 Metode vraćanja proizvoda

U roku od najviše četrnaest (14) dana od komunikacije s GUILCOR-om o odluci o povlačenju, Kupac se mora obratiti Korisničkoj službi kako bi se dogovorio o metodama ponovne isporuke ili vraćanja Proizvoda.

Proizvodi se moraju vratiti u savršenom izvornom stanju, zajedno sa svim mogućim dodacima, uputama za uporabu i dokumentacijom.

Kupac vraća Proizvod u trgovinu, o svom trošku.

Nakon provjere stanja Proizvoda, GUILCOR će Kupcu nadoknaditi sredstva istim sredstvima plaćanja koja je upotrijebio potonji.

5.4 Povrat novca

Za proizvode na zalihi:

Ovisno o ispunjavanju gornjih uvjeta, GUILCOR se obvezuje nadoknaditi kupcu cijenu vraćenih Proizvoda kao i troškove početne isporuke, u roku od četrnaest (14) dana od datuma povrata Proizvoda od strane GUILCOR-a ili od kupcu dostaviti dokaz o otpremi vraćenih Proizvoda, odabrani datum je prvi od ovih činjenica.

Za proizvode po mjeri ili po mjeri:

Proizvod je posebna proizvodnja za kupca, ne može se zatražiti povrat.

Članak 6.: dostava

Za bilo koju Narudžbu, Kupac može odabrati bilo koju dostavu na adresu koju je naznačio.

Trošak dostave:

Ti se troškovi pojavljuju na obrascu za narudžbu GUILCOR.

Vrijeme isporuke :

Za Francusku je vrijeme isporuke 72 sata za proizvode na zalihi i 5 tjedana za proizvedene proizvode.

Ako ne postoji rok za plaćanje, dostava je uvjetovana plaćanjem stanja naloga. GUILCOR će obavijestiti Kupca bilo kojim sredstvom komunikacije o svim mogućim kašnjenjima u isporuci.

Ako GUILCOR prekorači najavljeno vrijeme isporuke za više od 15 dana, Kupac može raskinuti Ugovor pod uvjetima iz članka L.216-2 Kodeksa potrošača.

Uvjeti dostave:

GUILCOR zadržava pravo natjerati Kupca da snosi troškove povezane s povratom Proizvoda koji proizlaze iz netočnih podataka koje je Kupac dao.

Nakon isporuke Proizvoda, Kupac mora potpisati dostavnicu koju je predočio prijevoznik. Kupac mora provjeriti stanje Proizvoda. U slučaju očite anomalije (oštećene ambalaže, nestalih, oštećenih ili pokvarenih proizvoda) uočene tijekom isporuke, Kupac mora:

• na listiću precizno opišite stanje Proizvoda (primjeri: “Nedostaje 1 proizvod od 2 naručena).

• imati bilo kakve rezervacije supotpisane od strane prijevoznika.

• u roku od 3 dana od isporuke, obavijestite službu za korisnike GUILCOR-a o ovoj nesukladnosti e-poštom na sljedeću adresu contact@guilcor.com, navodeći njihovo ime, ime i adresu, kao i broj narudžbe.

GUILCOR će kupcu priopćiti svoj pristanak ili odbijanje zahtjeva za povrat proizvoda u najkraćem mogućem roku. U ovom slučaju za troškove povrata odgovoran je GUILCOR.

U nedostatku posebnih rezervacija, isporuka će se smatrati u skladu s Narudžbom.

Članak 7. - Prijenos rizika

Kupac uzima proizvode u posjed po isporuci.

Rizici gubitka, krađe ili pogoršanja proizvoda, kao i šteta nastala proizvodima prenose se na kupca od datuma isporuke ili povlačenja proizvoda iz trgovine.

Članak 8. - Zakonska jamstva

Proizvodi se jamče, uz predočenje računa, u okviru, s jedne strane, zakonskih odredbi.

GUILCOR je odgovoran za nedostatke u sukladnosti robe s Narudžbom pod uvjetima iz članaka L. 217-4 i slijedeći Kodeksa potrošača te za skrivene nedostatke predmeta koji se prodaje pod uvjetima predviđenim u člancima 1641 i sljedećim odredbama Građanski zakonik.

Jamstvo sukladnosti:

Kupac :

• ima razdoblje od dvije (2) godine od isporuke robe da djeluje;

• mogu birati između popravka ili zamjene robe, podložno troškovnim uvjetima predviđenim u članku L. 217-9 Kodeksa potrošača;

• je izuzet od pružanja dokaza o postojanju nesukladnosti robe tijekom dvadeset i četiri (24) mjeseca nakon isporuke robe.

Jamstvo skrivenih nedostataka:

Kupac se može pozvati na skriveni nedostatak svojstven Proizvodu i učiniti ga neprikladnim za njegovu upotrebu. Ako se poštuju uvjeti iz članaka 1641. i slijedom Građanskog zakonika, on može zatražiti rješenje prodaje ili smanjenje prodajne cijene u skladu s člankom 1644 Građanskog zakonika.

Izvodi iz Potrošačkog kodeksa:

Umjetnost. L. 217-4. - Prodavatelj isporučuje robu koja je u skladu s ugovorom i odgovoran je za bilo koji nedostatak sukladnosti koji postoji u trenutku isporuke.

Također reagira na bilo koji nedostatak sukladnosti koji proizlazi iz pakiranja, uputa za montažu ili ugradnje kad je to ugovorom naplaćeno ili je izvršeno na njegovu odgovornost.

Umjetnost. L. 217-5. - Roba odgovara ugovoru:

1 ° Ako je prikladan za upotrebu koja se obično očekuje od sličnog dobra i, ako je primjenjivo:

• ako odgovara opisu prodavatelja i ima osobine koje je potonji predstavio kupcu u obliku uzorka ili modela;

• ako ima osobine koje kupac može legitimno očekivati ​​s obzirom na javne izjave prodavača, proizvođača ili njegovog predstavnika, posebno u oglašavanju ili označavanju;

2 ° Ili ako ima svojstva definirana sporazumnim sporazumom strana ili je pogodan za bilo kakvu posebnu upotrebu koju traži kupac, na koju je upozorio prodavača i koju je ovaj prihvatio.

Umjetnost. L.217-12. - Radnje koje proizlaze iz neusklađenosti prestaju dvije godine nakon isporuke robe.

Umjetnost. L.217-16. - Kada kupac zatraži od prodavatelja, tijekom komercijalnog jamstva koje mu je dodijeljeno tijekom stjecanja ili popravka pokretne imovine, popravak obuhvaćen jamstvom, bilo kojem razdoblju imobilizacije od najmanje sedam dana dodaje se trajanje jamstva koje je preostalo teći. To razdoblje teče od zahtjeva kupca za intervenciju ili od odredbi za popravak predmetne imovine, ako je ta odredba nakon zahtjeva za intervenciju.

Izvodi iz Građanskog zakonika:

Umjetnost. 1641. - Prodavatelj je vezan jamstvom zbog skrivenih nedostataka na prodanom predmetu koji ga čine neprikladnim za uporabu za koju je namijenjen ili koji smanjuju to korištenje toliko da ga kupac nije stekao ili bi ga imao s obzirom na samo nižu cijenu, ako ih je poznavao.

Umjetnost. 1648. - Zahtjev koji proizlazi iz popravnih nedostataka kupac mora pokrenuti u roku od dvije godine od otkrivanja nedostatka.

Umjetnost. 1792-2. - Pretpostavka odgovornosti utvrđena člankom 1792. također se proteže na štetu koja utječe na čvrstoću elemenata opreme djela, ali samo kada su oni neraskidivo povezani s održivošću, temeljima i građevinskim radovima: okvirom, ogradom ili pokrovom.

Smatra se da jedan dio opreme čini nerazdvojivo tijelo s jednim od radova na održivosti, temeljima, okvirima, ogradama ili pokrovima kada se njegovo uklanjanje, rastavljanje ili zamjena ne može provesti bez pogoršanja ili uklanjanja materijala ovog djela.

Članak 9: Mjerodavno pravo - Posredovanje - Nadležni sudovi

Ovi OUP podliježu francuskom zakonu. U slučaju spora, Kupac se prvo mora obratiti korisničkoj službi GUILCOR e-poštom na sljedeću adresu contact@guilcor.com ili preporučenim pismom s povratnicom na sljedeću adresu: route de carolles 50530 SARTILLY

U skladu s člankom L. 211-3 Potrošačkog zakona, za pritužbe koje su već podnesene u pisanom obliku korisničkoj službi GUILCOR manje od godinu dana i koje nisu rezultirale sporazumom, privatni kupac može se besplatno žaliti na posredovanje postupak.

Da bi razriješio spor nakon kupnje izvršene na GUILCOR.COM, pojedinačni kupac također se može obratiti izvansudskoj platformi za internetsko rješavanje sporova koju je postavila Europska unija i koja je dostupna na sljedećoj adresi: https: / / ec. europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.show

U slučaju da nema dogovora s korisničkom službom GUILCOR ili u slučaju neuspjeha posredovanja, ako je kupac fizička osoba, nadležna će jurisdikcija biti ona koja je određena u primjeni pravila općeg zakona. Ako je Klijent profesionalac, nadležna je Trgovački sud NADOMETNOSTI.

Članak 10.: Osobni podaci

Osobni podaci koje Kupac priopćava GUILCOR-u namijenjeni su pravilnom izvršavanju Narudžbi, upravljanju komercijalnim odnosima i računima, poboljšanju kvalitete ponuđenih Proizvoda, najboljem odgovoru na očekivanja Kupca, uspostavljanju statistike. Komercijalne i / ili dopustite mu da koristi blagodati ponuda GUILCOR-a, njegovih podružnica i / ili njegovih komercijalnih partnera. Kupac pristaje na korištenje njegovih podataka od strane GUILCOR-a i / ili od strane trećih strana, podružnica ili komercijalnih partnera tvrtke GUILCOR. U skladu s propisima koji se primjenjuju na osobne podatke, Kupac ima pravo pristupa, ispravljanja i brisanja i pravo ograničiti obradu koja se odnosi na njega koju može izvršiti slanjem e-pošte na: contact@guilcor.com ili pisanjem na: GUILCOR, route de carolles 50530 SARTILLY.

Potrošači koji ne žele biti predmet komercijalne potrage putem telefona mogu se besplatno prijaviti na popis protivljenja telefonskom pretraživanju, Bloctel.

Članak 11.: Intelektualno vlasništvo i autorska prava na GUILCOR

Svi elementi, posebno tekstovi, slike, fotografije, ilustracije, zvukovi, glazba, objavljeni na web stranici www.guilcor.com, osim posebnih spominjanja, u isključivom su vlasništvu GUILCOR-a. Kao rezultat i primjenom odredbi Zakona o intelektualnom vlasništvu, zakona i propisa svih država i međunarodnih konvencija, bilo koje predstavljanje i / ili reprodukcija, u cijelosti ili djelomično, jednog od gore spomenutih elemenata, napravljeno bez GUILCOR-a zabranjen je prethodni pismeni pristanak. Kada se pretplatite na jednu od naših usluga, GUILCOR vam daje dozvolu da podatke i grafike koji su vam pruženi kao dio ove usluge koristite za bilo koju aplikaciju, pod uvjetom da navedete izvor tih podataka i da izričito navedete naziv "GUILCOR".

Korisničku službu GUILCOR možete kontaktirati:

• Telefonskim brojem na 0233611670

• putem adrese contact@guilcor.com

• Poštom na sljedeću adresu: GUILCOR route de carolles 50530 SARTILLY

Ako je Klijent profesionalac, nadležna je Trgovački sud NADOMETNOSTI.